วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำกลอน ชีวิต

หาสุขในกองทุกข์ ไม่ได้สุขก็บ่นไป
หาเย็นในกองไฟ เมื่อไม่ได้ก็คร่ำครวญ
หาสิ่งที่ไม่มี ก็แปลกดีมันน่าสรวล
ร่ำไห้พิไรหวล น่าหัวร่อจริงหนอเราเกิด มาแล้วบ่ายหน้า ไปไหน
แก่ บอกว่าบ่ายไป สู่ม้วย
เจ็บ ว่าไม่เป็นไร เราช่วย ซ้ำนา
ตาย ว่าข้าเอาด้วย ห่อนให้ ใครเหลือ


(พระสิริปัญญามุนี ช่วง โชตสิริ) 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มงคลชีวิต

                                  มงคลชีวิต
  
    ถ้าท่านทำตัวแข่งขันกับสังคม          ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมา
ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า               ท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไป
ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้                  ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
ถ้าท่านกลัวจนเกินไป                    ท่านทำอะไรไม่ได้ความ
ถ้าท่านกลัวจนเกินงาม                   ท่านจะพบกับความเดือดร้อน
ถ้าท่านขาดความพอดี                   ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาล
ถ้าท่านหวังความสนุก                    ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาล
ถ้าท่านขาดความยั้งคิด                 ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
ถ้าท่านทำใจให้สงบ                     ท่านจะพบความสุขที่ยั่งยืน